Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku - logo
Poslední aktualizace - stránky: 5.12.2021, realitní činnost: 20.5.2011, výběrová řízení: 24.11.2021

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku

Navigace:  Technická oblast  >  Informace ke způsobu rozúčtování dodávek tepla a teplé vody

Technická oblast

Informace ke způsobu rozúčtování dodávek tepla a teplé vody.

Započitatelné podlahové plochy zpracovány.

Dle pravidel uvedených ve vyhlášce se náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. V domech, kde nejsou nainstalovány měřiče vytápění ( RTN - odpařovací, ITN – digitální ), tvoří základní složku 100 % nákladů na vytápění.

Spotřební složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. Základní složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Pouze u domů (zúčtovacích jednotkách), ve kterých mají byty srovnatelný počet místností, velikost a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování uplatnit jejich podlahovou plochu (přepočet na započitatelné plochy nemá význam).

Co si pod pojmem započitatelná podlahová plocha představit ? Celková podlahová plocha bytu se skládá z místností osazených otopným tělesem (radiátorem) a místností bez otopného tělesa ( např. předsíně, WC apod.). Plocha místností bez otopného tělesa se dle shora uvedené vyhlášky redukuje, tzn. vynásobí se příslušnými koeficienty. Velikost těchto koeficientů je odvislá od počtu stěn těchto místností přímo sousedících s místnostmi s otopným tělesem. Takto upravené plochy místností bez otopného tělesa se sečtou s plochami místností s otopným tělesem, výsledkem je započitatelná podlahová plocha bytu.

K tomu, aby rozúčtování tepla podle těchto započitatelných podlahových ploch za rok 2002 mohlo ve smyslu platné vyhlášky dojít, musel technický úsek družstva provést tento přepočet. V praxi to znamenalo zkontrolovat všechny spravované domy a jejich byty a především s pomocí projektové dokumentace domů přiřadit nevytápěným místnostem příslušné korekční koeficienty. Jednalo se o nelehký úkol, neboť se týkal cca 9,5 tis. družstvem spravovaných bytů. Přesto byl pracovníky technického úseku družstva proveden a v daném termínu splněn a podklady pro rozúčtování jsou již tedy k dispozici.

Náklady na dodávku teplé vody ( TUV ) se skládají z nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a nákladů za tuto vodu použitou k vlastnímu ohřevu ( studenou vodu ). Co se týká pravidel uvedených ve vyhlášce pro rozúčtování TUV, náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů ( v bytech ).

U rozdělení základní složky dodávky TUV je již vycházeno z podlahové plochy bytu. Co si tedy pod pojmem podlahová plocha bytu představit ? Podlahová plocha bytu představuje součet podlahových ploch všech místností bytu a nebytového prostoru, kromě teras, balkónů a lodžií a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt.

Pokud se týká nákladů na spotřebovanou vodu (studenou) použitou k poskytování teplé užitkové vody, ta se rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů ( tj. vodoměrů v bytech ).

Tolik vysvětlení k často diskutovaným otázkám. Věřím, že čtenářům tento článek poskytl potřebné informace o přípravě podkladů a způsobu rozúčtování tepla a TUV prováděných Stavebním bytovým družstvem ve Frýdku-Místku. V případě dalších nejasných záležitostí v této oblasti jsou naši pracovníci připraveni na vaše dotazy odpovědět.


Michaela Bruncková
vedoucí technického úseku

 

zpět   |   nahoru   |   domů
 
 
administrace
1855276 / 8 online
Všechna práva vyhrazena / © 2007 Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku / realizace nextWEB
X

 

Pro spuštění kalkulátoru úspory zadejte vaše heslo: